Sekcja tenisa

Informacje ogólne

 • Lekcje oraz treningi tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez cały rok.
 • Korty odkryte Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego przy ulicy Św. Marka.
 • Hala sportowa przy  Szkole Podstawowej Nr 1 w Bochni ul. Bernardyńska 1, oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego.
 • Grupy od 4 do 6 osób lub zajęcia indywidualne.
 • Zajęcia prowadzi absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, posiadający uprawnienia Polskiego Związku Tenisa.
 • Udostępniamy bezpłatnie rakiety tenisowe.
 • Dla najmłodszych tenis na wesoło z wykorzystaniem formy zabawowej i gry uproszczonej (mini tenis).
 • Raz w roku turniej: „O Puchar GiGa sport”.

 

Informacje dotyczące zajęć w roku szkolnym 2022/2023

3-23-2

Przerwy w zajęciach:

 • Wszystkich Świętych 30.10.2022 – 01.11.2022
 • Święto Niepodległości 11.11.2022
 • Świąteczna: 23.12.2022 – 01.01.2023
 • Święto Trzech Króli 06.01.2023
 • Feryjna: 28.01.2023 – 12.02.2023
 • Wiosenna (Wielkanoc): 06.04 – 11.04.2023
 • Święto Konstytucji 3 Maja 01.05 – 03.05.2023
 • Zakończenie zajęć: 16.06.2023

Ważniejsze terminy

 • XX Turniej tenisa o Puchar GiGa sport 10.06.2023

Gdzie prowadzimy zajęcia

 • SP Nr 1 w Bochni, ul. Bernardyńska.
 • SP Nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego.
 • Korty Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego ul. Św. Marka. (obok stadionu BKS)

Kto prowadzi zajęcia

Marcin Możdżeń – 0 606 97 09 47

Regulamin zajęć tenisa

1.    W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają wpłaty za dany miesiąc z góry, według porządku podanego poniżej.

2.  Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach należy dokonać na pierwszych zajęciach w danym  miesiącu. Wysokość wpłaty to iloczyn stawki za zajęcia wynikającej z cennika zajęć oraz liczby planowanych godzin w miesiącu.

3.  Cena miesięcznego uczestnictwa w zajęciach uzależniona jest od ilości osób w grupie i może ulec zmianie w czasie roku szkolnego:

Grupa 4 osobowa – 40 zł. godzina od osoby

Grupa 5 osobowa – 35 zł. godzina od osoby

Grupa 6 osobowa – 30 zł. godzina od osoby

4.  Czas trwania zajęć 60 min. Grupy od 4 do 6 osób.

5.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za dany miesiąc. Może być jednak odrobiona w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym ( w miarę wolnych miejsc  w grupie o podobnym poziomie umiejętności), do końca bieżącego roku szkolnego.

6.  Do odrobienia zajęć mają prawo wyłącznie osoby , które uregulują opłatę za dany miesiąc.

Harmonogram zajęć tenisa 2022/23

 

S – sala, K – korty

Poniedziałek SP 1 Wtorek  SP 1 Środa  SP 5 Czwartek SP 1 Piątek SP 5

17.00 korty

17.30 sala

17.00 korty

17.30 sala

16.00 korty

16.15 sala

17.00 korty

17.30 sala

16.00 korty

16.15 sala

Bronowski M. Aleksandrowicz M. Bronowski M. Trzósło S.
Góra A. Sarachmman K. Brzeski S. Góra A. Witek W.
Wrześniewski B. Klasa M. Nazimek J. Stopczyński M. Mucha N.
Stopczyński M. Surma E. Trojak T. Słonczynski P. Romaniszyn L.
Tota J. Kolasińska O. Kukuła K. Dąbrowska M. Maciaszek M.
Słonczyński P. Tota K. Famielec J. Wójcik O.
         
         

18.00 korty

18.30 sala

18.00 korty

18.30 sala

17.00 korty

17.15 sala

18.00 korty

18.30 sala

17.00 korty

17.15 sala

Jarosiński T. Dąbrowski M. Pawulska K. Jarosiński T. Pudełko M.
Szołdrowski K. Mida B. Tytro W. Szołdrowski K. Brennan M.
Szołdrowski K. Warchał K. Bednarska E. Szołdrowski K. Seredyńska M.
Romaniszyn M. Gościński J. Strach Z. Romaniszyn M. Famielec W.
Kulawik P. KramT. Nowak A. Warchał K. Tota K.
Treszer H.
         
         

19.00 korty

19.30 sala

19.00 korty

19.30 sala

18.00 korty

18.15 sala 

19.00 korty

19.30 sala

 
Mucha M. Mucha M.
Świątek M. Treszer Z. Świątek M.
Brennan K. Brzóstek G. Brennan K.
Kaim J. Widełka K. Szymczyk M.
Klasa M. Rudnik M. Gościński J.
Guzik W. Gościński F.