Obóz tenisowy Żywiec 29.06 – 06.07.2024 r.

LETNI OBÓZ TENISOWY W ŻYWCU

  29.06 – 06.07. 2024 r. – Żywiec

                                                                                                           

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej informacji, która ma na celu ułatwienie przygotowania dzieci do wyjazdu, a tym samym zapewnienie komfortu posiadania niezbędnych rzeczy.

Nasze wieloletnie doświadczenia z prowadzenia obozów, zielonych szkół oraz pracy instruktorskiej i wychowawczej sprawiają, że stale uczymy się czegoś nowego, co sprawia, że staramy się doskonalić  jakość i solidność swojej pracy. Dewizą organizowanych przez nas obozów jest taki dobór środków, metod i form które mają na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu  od nauki, a w wieku późniejszym od pracy. Nasze obozy mają charakter nie tylko sportowy, gdzie młodzi ludzie nabywają nowych umiejętności z zakresu gry w tenisa, elementów tańca nowoczesnego oraz innych dyscyplin, a także plastycznych zajęć kreatywnych. Przede wszystkim posiadają walory wychowawcze takie jak: samodzielność, życzliwość, przezwyciężanie własnych słabości, umiejętność współpracy w grupie, punktualność, dbałość o porządek, systematyczność i wiele innych, które są zintegrowaną częścią naszego życia.

WARUNKI REZERWACJI I UCZESTNICTWA
  1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic powinien zapoznać  się                         z warunkami uczestnictwa.
  2. Wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna 2024  jest umową pomiędzy firmą GiGa sport, zwaną dalej organizatorem, a rodzicem uczestnika obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
  3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki 650 zł /BANK PEKAO SA O/BOCHNIA_KAZ. WIELKIEGO 9  nr. rach.  97 1240 5208 1111 0011 2441 4692  – tytułem -zaliczka/wpłata obóz oraz przesłaniu karty klasyfikacyjnej.
  4. Pozostała część kwoty 1500 zł powinna być dopłacona do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem ze stałej listy uczestników.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
  6. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za zajęcia lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
  7. Koszty rezygnacji z obozu:
   • do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 650 zł.
   • przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
  8. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

Inne informacje: 606 97 09 47

email: giga_sport01@wp.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PAŃSTWA DZIECKA (DZIECI) W REKREACYJNYM OBOZIE TENISOWYM W ŻYWCU 29.06 – 06.07.2024 r.

 

 • Zbiórka  uczestników w dniu  29.06 /sobota/ o godzinie 9.30 /wyjazd 10.00/ parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Konfederatów Barskich 27
 • Powrót uczestników w dniu 06.07 /sobota/ o godzinie 12.00 parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Konfederatów Barskich 27
 • Adres miejsca zakwaterowania:
  Tenis Park, ul. Sadowa 26, 34-300 Żywiec

Dziecko powinno mieć ze sobą:

 • obuwie tenisowe lub inne obuwie sportowe bez „ostrego” protektora na podeszwie !
 • czapkę z daszkiem;
 • dres (spodnie i bluzę) do treningu, podczas chłodnych dni;
 • strój kąpielowy;
 • klapki na basen;
 • buty do chodzenia w rzece;
 • dziewczęta – suszarkę do włosów;
 • rakietę tenisową (jeżeli posiada);
 • krem z filtrem;
 • kurtkę przeciwdeszczową;
 • legitymację szkolną.
 • przybory rysunkowe /kredki, flamastry itp./ – młodsi uczestnicy 🙂

Należy ograniczyć:

 • wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny typu: telefon, tablet itp.          /posiadany sprzęt będzie przechowywany u wychowawcy i udostępniany w porze ciszy poobiedniej 13.00 – 15.00.

Ewentualne informacje o lekach, ich podawaniu, dolegliwościach, przeciwwskazaniach, przyzwyczajeniach dziecka itp. prosimy o wpisanie do karty uczestnika. W sytuacjach pilnych prosimy  o kontakt:

Marcin Możdżeń – 606970947

Kinga Maj-Możdżeń – 660199140