Fun Liga – Regulamin

 1. Fun Liga ma charakter zabawy.
 2. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny.
 3. Rywalizacja toczona jest  w jednej kategorii.
 4. Rywalizacja grupowa polega na współzawodnictwie wśród konkretnej, oznaczonej kolorem grupy.
 5. Spotkania ligowe odbywają się raz w tygodniu ( dwa mecze każdy).
 6. Każda runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Ich kolejność zostaje ustalona na początku rozgrywek i nie ulega zmianie. Obejmuje 8 rund
 7. Każdy uczestnik otrzymuje swój numer grupowy, który określa kolejność spotkań w grupie. Ich porządek traktowany jest sztywno i nie ulega zmianie, nawet z uwagi na ewentualną nieobecność zawodnika. W takim przypadku traci on punkty (nieobecny zawodnik otrzymuję  125 pkt a jego przeciwnik 150 pkt).

 

Grupa

Zwycięstwo

Porażka

granatowa/czerwona

150 pkt (+gratyfikacje)

125 pkt (+gratyfikacje)

 1. Podłoże obu rywalizacji stanowi określony dla grup system punktacji. Bazuje on na rankingu grup.
 2. Gratyfikacje punktowe:
  – zwycięzca otrzymuje dodatkowo punkty będące ilorazem 2 i różnicy punktów z wyniku.
  – przegrany otrzymuje dodatkowo punkty będące ilorazem 2 i ilością zdobytych punktów w danym spotkaniu/ z zastrzeżeniem że zawodnik ten nie może uzyskać tej samej lub większej ilości punktów podczas spotkań powyżej dziesiątego punktu w rozgrywanym meczu, czy może uzyskać ilość punktów jaką otrzymał zwycięzca pomniejszoną o 5.
 3. Każde spotkanie, jego wynik wpływa bezpośrednio na ranking grupowy i ogólny.
 4. Po każdej rundzie punkty naliczane są w/g rankingu zakończonej rundy: 1 m-ce – 100 pkt, 2 m-ce – 75 pkt, 3 m-ce – 50 pkt, 4 m-ce – 25 pkt, 5,6 m-ce – 15 pkt.  Do klasyfikacji generalnej liczymy pięć najlepiej rozegranych rund.
 5. Wszystkie efekty rywalizacji będzie można śledzić na stronie: www.giga-sport.pl. w zakładce – Sekcja tenisa – Fun Liga.

 

Wyniki Fun Ligi 2020/21

 

m-ce Zawodnik ranking  runda I runda II runda III runda IV runda V runda VI runda VII runda VIII
3 Konstanty S. 355 100/1/ 15/5/ 25/4/ 25/4/ 25/4/ 75/2/ 75/2/ 15/5/
1 Kacper W. 750 75/2/ 75/2/ 100/1/ 100/1/ 100/1/ 100/1/ 100/1/ 100/1/
2 Piotr K. 465 50/3/ 100/1/ 75/2/ 75/2/ 75/2/ 25/4/ 15/5/ 50/3/
5 Kajetan S. 265 25/4/ 50/3/ 15/5/ 50/3/ 25/4/ 50/3/ 25/4/ 25/4/
4 Tomasz J. 305 15/5/ 25/4/ 50/3/ 25/5/ 50/3/ 15/5/ 50/3/ 75/2/

 

 

 

 

Klasyfikacja końcowa 2020/21

I m-ce KACPER W.

II m-ce PIOTR K.

III m-ce KAJETAN S.

IV m-ce TOMASZ J.

V m-ce KONSTANTY S.

Wyniki Fun Ligi – Debel 2021

M-e Zawodnik Ranking I II III IV V VI VII
1 Kacper W. 650 100/1/ 75/2/ 100/1/ 75/2/ 100/1/ 100/1/ 100/1/
2 Piotr K. 430 15/5/ 50/3/ 15/5/ 75/2/ 100/1/ 75/2/ 100/1/
5 Konstanty S 290 25/2/ 25/4/ 50/3/ 100/1/ 75/2/ 15/5/
4 Kajetan S. 315 25/4/ 15/5/ 75/2/ 100/1/ 75/2/ 25/4/
3 Tomasz J. 375 50/3/ 100/1/ 25/4/ 50/3/ 50/3/ 100/1/