Sekcja tenisa

Informacje ogólne

 • Lekcje oraz treningi tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez cały rok.
 • Korty odkryte Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego przy ulicy Św. Marka.
 • Hala sportowa przy  Szkole Podstawowej Nr 1 w Bochni ul. Bernardyńska 1, oraz hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego.
 • Grupy od 4 do 6 osób lub zajęcia indywidualne.
 • Zajęcia prowadzi absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, posiadający uprawnienia Polskiego Związku Tenisa.
 • Udostępniamy bezpłatnie rakiety tenisowe.
 • Dla najmłodszych tenis na wesoło z wykorzystaniem formy zabawowej i gry uproszczonej (mini tenis).
 • Raz w roku turniej: „O Puchar GiGa sport”.

 

Informacje dotyczące zajęć w roku szkolnym 2023/2024

3-23-2

Przerwy w zajęciach:

 • Wszystkich Świętych
 • Święto Niepodległości
 • Świąteczna:
 • Święto Trzech Króli
 • Feryjna:
 • Wiosenna (Wielkanoc):
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Zakończenie zajęć:

Ważniejsze terminy

 • XXII Turniej tenisa o Puchar GiGa sport

Gdzie prowadzimy zajęcia

 • SP Nr 1 w Bochni, ul. Bernardyńska.
 • SP Nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego.
 • Korty Bocheńskiego Towarzystwa Tenisowego ul. Św. Marka. (obok stadionu BKS)

Kto prowadzi zajęcia

Marcin Możdżeń – 0 606 97 09 47

Regulamin zajęć tenisa

1.    W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które dokonają wpłaty za dany miesiąc z góry, według porządku podanego poniżej.

2.  Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach należy dokonać na pierwszych zajęciach w danym  miesiącu. Wysokość wpłaty to iloczyn stawki za zajęcia wynikającej z cennika zajęć oraz liczby planowanych godzin w miesiącu.

3.  Cena miesięcznego uczestnictwa w zajęciach uzależniona jest od ilości osób w grupie i może ulec zmianie w czasie roku szkolnego:

Grupa 4 osobowa – 40 zł. godzina od osoby

Grupa 5 osobowa – 35 zł. godzina od osoby

Grupa 6 osobowa – 30 zł. godzina od osoby

4.  Czas trwania zajęć 60 min. Grupy od 4 do 6 osób.

5.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za dany miesiąc. Może być jednak odrobiona w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym ( w miarę wolnych miejsc  w grupie o podobnym poziomie umiejętności), do końca bieżącego roku szkolnego.

6.  Do odrobienia zajęć mają prawo wyłącznie osoby , które uregulują opłatę za dany miesiąc.

Harmonogram zajęć tenisa 2023/24

Rozpoczęcie zajęć w dniu 11 września. Spotykamy się odpowiednio na salach SP1 oraz SP 5 w Bochni /zaznaczone w tabeli/. Obowiązuje strój sportowy. Udział w zajęciach stanowi równocześnie akceptację regulaminu.

 

S – sala, K – korty

Poniedziałek SP 1 Wtorek  SP 1 Środa  SP 5 Czwartek SP 1 Piątek SP 5

17.00 korty

17.30 sala

17.00 korty

17.30 sala

16.00 sala/korty

 

17.00 korty

17.30 sala

16.00 korty

16.15 sala

1. Słonczyński P. 1. Kulawik A. 1. Brzeski S. 1. Słonczyński P. 1. Żmudzki A.
2. Stopczyński M. 2. Dąbrowska M. 2. Nazimek J. 2. Stopczyński M. 2. Żmudzka Z.
3. Famielec W. 3. Bednarska E. 3. Tota K. 3. Famielec W. 3. Kowalewski M.
4. Famielec J. 4. Seredyńska M. 4. Trojak T. 4.famielec J. 4. Materna J.
5. Tota J. 5. Brennan M. 5. Maciaszek M. 5. Materna Z.
6. Bronowski M. 6. Pudełko M. 6. Kukuła K. 6. Całka S.
         
         

18.00 korty

18.30 sala

18.00 korty

18.30 sala

17.00 korty

17.00 sala

18.00 korty

18.30 sala

17.00 korty

17.15 sala

1. Sarachmann K. 1. Góra A. 1. Tytro W. 1. Szołdrowski K. 1.
2. Rudnik M. 2. Dąbrowski M. 2. Pawulska K. 2. Szołdrowski K. 2.
3. Treszer Z. 3. Kram T. 3. Aleksandrowicz M. 3. Jarosiński T. 3.
4. Klasa Mil. 4. Warchał K. 4. Treszer H. 4. Romaniszyn M. 4.
5. Brzóstek G. 5. 5. Witak W. 5.Kulawik P. 5.
6. Widełka K. 6. 6. Mucha N. 6.
         
         

19.00 korty

19.30 sala

19.00 korty

19.30 sala

18.00 korty

18.00 sala 

19.00 korty

19.30 sala

 
1. Mucha M. 1. Szołdrowski K.
2. Guzik W. 2. Szołdrowski K.
3. Klasa Mił. 3. Jarosiński T.
4. brennan K. 4. Romaniszyn M.
5. Warchał  K. 5.Kulawik P.
6. Góra A. 6. Gościński J.