Fun Liga – Regulamin

 1. Fun Liga ma charakter zabawy.
 2. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny.
 3. Rywalizacja toczona jest  w jednej kategorii.
 4. Rywalizacja grupowa polega na współzawodnictwie wśród konkretnej, oznaczonej kolorem grupy.
 5. Spotkania ligowe odbywają się raz w tygodniu ( dwa mecze każdy).
 6. Każda runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Ich kolejność zostaje ustalona na początku rozgrywek i nie ulega zmianie. Obejmuje 6 rund
 7. Każdy uczestnik otrzymuje swój numer grupowy, który określa kolejność spotkań w grupie. Ich porządek traktowany jest sztywno i nie ulega zmianie, nawet z uwagi na ewentualną nieobecność zawodnika. W takim przypadku traci on punkty (nieobecny zawodnik otrzymuję  125 pkt a jego przeciwnik 150 pkt).

 

Grupa

Zwycięstwo

Porażka

granatowa/czerwona

150 pkt (+gratyfikacje)

125 pkt (+gratyfikacje)

 1. Podłoże obu rywalizacji stanowi określony dla grup system punktacji. Bazuje on na rankingu grup.
 2. Gratyfikacje punktowe:
  – zwycięzca otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i różnicy puntów z wyniku.
  – przegrany otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i ilością zdobytych punktów w danym spotkaniu.
 3. Każde spotkanie, jego wynik wpływa bezpośrednio na ranking grupowy i ogólny.
 4. Po każdej rundzie punkty naliczane są w/g rankingu zakończonej rundy: 1 m-ce – 100 pkt, 2 m-ce – 75 pkt, 3 m-ce – 50 pkt, 4 m-ce – 25 pkt, 5,6 m-ce – 15 pkt.  Do klasyfikacji generalnej liczymy pięć najlepiej rozegranych rund.
 5. Wszystkie efekty rywalizacji będzie można śledzić na stronie: www.giga-sport.pl. w zakładce – Sekcja tenisa – Fun Liga.

 

Wyniki Fun Ligi 2019/20

 

m-ce Zawodnik ranking  runda I runda II runda III runda IV runda V runda VI
1 Bartek M. 575 pkt 100  100 100 100 75 100
3 Kajetan S. 250 pkt 75 50 25 25 50 25
6 Piotr K. 135 pkt 50 15 15 15 15 15
3 Konstanty S. 240 pkt 25 15 50 75 25 50
2 Kacper W. 340 pkt 15 25 75 50 100 75
5 Tomasz J. 160 pkt 15 75 15 15 15 15

Klasyfikacja końcowa:

I m-ce 500 pkt Mida B.

II m-ce 325 pkt Warchał K.

III m-ce 225 pkt Szołdrowski Ko.

III m-ce 225 pkt Szołdrowski K.

IV m-ce 145 pkt Jarosiński T.

V m-ce 120 pkt Kulawik P.