Fun Liga – Regulamin

 1. Fun Liga ma charakter zabawy.
 2. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny.
 3. Rywalizacja toczona jest  w jednej kategorii – dziewcząt i chłopców.
 4. Rywalizacja grupowa polega na współzawodnictwie wśród konkretnej, oznaczonej kolorem grupy.
 5. Spotkania ligowe odbywają się raz w tygodniu ( dwa mecze każdy).
 6. Każda runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Ich kolejność zostaje ustalona na początku rozgrywek i nie ulega zmianie. Mecze rozgrywane będą do końca marca 2019 roku.
 7. Każdy uczestnik otrzymuje swój numer grupowy, który określa kolejność spotkań w grupie. Ich porządek traktowany jest sztywno i nie ulega zmianie, nawet z uwagi na ewentualną nieobecność zawodnika. W takim przypadku traci on punkty (nieobecny zawodnik otrzymuję  125 pkt a jego przeciwnik 150 pkt).

 

Grupa

Zwycięstwo

Porażka

granatowa/czerwona

150 pkt (+gratyfikacje)

125 pkt (+gratyfikacje)

 1. Podłoże obu rywalizacji stanowi określony dla grup system punktacji. Bazuje on na rankingu grup, wynikającym z wieku i poziomu gry.
 2. Gratyfikacje punktowe:
  – zwycięzca otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i różnicy puntów z wyniku.
  – przegrany otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i ilością zdobytych punktów w danym spotkaniu.
 3. Każde spotkanie, jego wynik wpływa bezpośrednio na ranking grupowy i ogólny.
 4. W przypadku jednakowej ilości punktów, w podsumowaniu miesięcznym, o kolejności miejsc decyduje w pierwszej kolejności ranking grupy, następnie bezpośrednie starcie a następnie wynik spotkań.
 5. Wszystkie efekty rywalizacji będzie można śledzić na stronie: www.giga-sport.pl. w zakładce – Sekcja tenisa – Fun Liga.

 

Wyniki Fun Ligi 2018/19

Grupa granatowa
 

Zawodnik punkty  runda/miejsce  miejsce
BARTEK K. 5999 8 1
KACPER W. 5988 8 2
PIOTR K. 5881 8 3
KAJETAN S. 5742 8 4
KONSTANTY S. 5688 8 5
TOMASZ J. 5594 8 6
     

Grupa czerwona

Zawodnik punkty  runda  miejsce
MIŁOSZ M. 6198 8 1
MILENA M. 5833 8 2
KINGA B. 5585 8 3
MACIEJ Ś. 5574 8 4
JAKUB W. 5030 8 5