Fun Liga – Regulamin

 1. Fun Liga ma charakter zabawy.
 2. Udział w rozgrywkach jest dobrowolny.
 3. Rywalizacja toczona jest  w jednej kategorii.
 4. Rywalizacja grupowa polega na współzawodnictwie wśród konkretnej, oznaczonej kolorem grupy.
 5. Spotkania ligowe odbywają się raz w tygodniu ( dwa mecze każdy).
 6. Każda runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. Ich kolejność zostaje ustalona na początku rozgrywek i nie ulega zmianie. Obejmuje 6 rund
 7. Każdy uczestnik otrzymuje swój numer grupowy, który określa kolejność spotkań w grupie. Ich porządek traktowany jest sztywno i nie ulega zmianie, nawet z uwagi na ewentualną nieobecność zawodnika. W takim przypadku traci on punkty (nieobecny zawodnik otrzymuję  125 pkt a jego przeciwnik 150 pkt).

 

Grupa

Zwycięstwo

Porażka

granatowa/czerwona

150 pkt (+gratyfikacje)

125 pkt (+gratyfikacje)

 1. Podłoże obu rywalizacji stanowi określony dla grup system punktacji. Bazuje on na rankingu grup.
 2. Gratyfikacje punktowe:
  – zwycięzca otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i różnicy puntów z wyniku.
  – przegrany otrzymuje dodatkowo punty będące ilorazem 2 i ilością zdobytych punktów w danym spotkaniu.
 3. Każde spotkanie, jego wynik wpływa bezpośrednio na ranking grupowy i ogólny.
 4. Po każdej rundzie punkty naliczane są w/g rankingu zakończonej rundy: 1 m-ce – 100 pkt, 2 m-ce – 75 pkt, 3 m-ce – 50 pkt, 4 m-ce – 25 pkt, 5,6 m-ce – 15 pkt.  Do klasyfikacji generalnej liczymy pięć najlepiej rozegranych rund.
 5. Wszystkie efekty rywalizacji będzie można śledzić na stronie: www.giga-sport.pl. w zakładce – Sekcja tenisa – Fun Liga.

 

Wyniki Fun Ligi 2019/20

 

L.p Zawodnik ranking  runda I runda II runda III runda IV runda V runda VI
1 Bartek M. 300 pkt 100  100 100
2 Kajetan S. 150 pkt 75 50 25
5 Piotr K. 80 pkt 50 15 15
4 Konstanty S. 90 pkt 25 15 50
3 Kacper W. 115 pkt 15 25 75
3 Tomasz J. 115 pkt 15 75 15