Obóz tenisowy Żywiec 01.07 – 08.07.2023 r.

Termin letniego obozu tenisowego:

  01.07 – 08.07.2023 r. – Żywiec

                                                                                                           

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej informacji, która ma na celu ułatwienie przygotowania dzieci do wyjazdu, a tym samym zapewnienie komfortu posiadania niezbędnych rzeczy.

Nasze wieloletnie doświadczenia z prowadzenia obozów, zielonych szkół oraz pracy instruktorskiej i wychowawczej sprawiają, że stale uczymy się czegoś nowego, co sprawia, że staramy się doskonalić  jakość i solidność swojej pracy. Dewizą organizowanych przez nas obozów jest taki dobór środków, metod i form które mają na celu kształtowanie umiejętności i zachęcenie dzieci do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu  od nauki, a w wieku późniejszym od pracy. Nasze obozy mają charakter nie tylko sportowy, gdzie młodzi ludzie nabywają nowych umiejętności z zakresu gry w tenisa, elementów tańca nowoczesnego oraz innych dyscyplin, a także plastycznych zajęć kreatywnych. Przede wszystkim posiadają walory wychowawcze takie jak: samodzielność, życzliwość, przezwyciężanie własnych słabości, umiejętność współpracy w grupie, punktualność, dbałość o porządek, systematyczność i wiele innych, które są zintegrowaną częścią naszego życia.

WARUNKI REZERWACJI I UCZESTNICTWA
  1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic powinien zapoznać  się                         z warunkami uczestnictwa.
  2. Wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna 2023 ,  jest umową pomiędzy firmą GiGa sport, zwaną dalej organizatorem, a rodzicem uczestnika obozu, zwanym dalej uczestnikiem.
  3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki 600 zł /BANK PEKAO SA O/BOCHNIA_KAZ. WIELKIEGO 9  nr. rach.  97 1240 5208 1111 0011 2441 4692  – tytułem -zaliczka/wpłata obóz oraz przesłaniu karty klasyfikacyjnej.
  4. Pozostała część kwoty 1300 zł powinna być dopłacona do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem ze stałej listy uczestników.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli klient zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
  6. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za zajęcia lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
  7. Koszty rezygnacji z obozu:
   • do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 600 zł.
   • przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
  8. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

Inne informacje: 606 97 09 47

email: giga_sport01@wp.pl

Polski Bon Turystyczny

Szanowni Państwo!

Pragnę  poinformować, że GiGa sport realizuje program Polski Bon Turystyczny. Oznacza to, że można dokonać dopłaty do obozu, używając bonu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

Polski Bon Turystyczny

 

 

 

PS. Skrócony opis płatności za pomocą bonu:

1. Klient spełniający warunki aktywuje bon przez PUE i dostaje na maila specjalny kod. Przesyła ten kod emailem do organizatora.

2. Organizator w dowolnym momencie dzwoni do klienta i wspólnie autoryzują ten kod. Autoryzacja polega na wpisaniu kodu przez organizatora, otrzymaniu zaraz po tym 6-cyfrowego kodu sms-em na numer telefonu klienta podanego w ZUS, wpisanie tego kodu przez organizatora i otrzymanie potwierdzenia transakcji na numer telefonu klienta.

3. Kwota jest odliczana od płatności za obóz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU PAŃSTWA DZIECKA (DZIECI) W REKREACYJNYM OBOZIE TENISOWYM W ŻYWCU 02.07 – 09.07.2022 r.

 

 • Zbiórka  uczestników w dniu  01.07 /sobota/ o godzinie 9.30 /wyjazd 10.00/ parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Konfederatów Barskich 27
 • Powrót uczestników w dniu 08.07 /sobota/ o godzinie 12.00 parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Konfederatów Barskich 27
 • Adres miejsca zakwaterowania:
  Tenis Park, ul. Sadowa 26, 34-300 Żywiec

Dziecko powinno mieć ze sobą:

 • obuwie tenisowe lub inne obuwie sportowe bez „ostrego” protektora na podeszwie !
 • czapkę z daszkiem;
 • dres (spodnie i bluzę) do treningu, podczas chłodnych dni;
 • strój kąpielowy;
 • klapki na basen;
 • buty do chodzenia w rzece;
 • dziewczęta – suszarkę do włosów;
 • rakietę tenisową (jeżeli posiada);
 • krem z filtrem;
 • kurtkę przeciwdeszczową;
 • legitymację szkolną.
 • przybory rysunkowe /kredki, flamastry itp./ – młodsi uczestnicy 🙂

Należy ograniczyć:

 • wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny typu: telefon, tablet itp.          /posiadany sprzęt będzie przechowywany u wychowawcy i udostępniany w porze ciszy poobiedniej 13.00 – 15.00.

Ewentualne informacje o lekach, dolegliwościach, przeciwwskazaniach, przyzwyczajeniach dziecka itp. prosimy o wpisanie do karty uczestnika. W sytuacjach pilnych prosimy                    o kontakt:

Marcin Możdżeń – 606970947

Kinga Maj-Możdżeń – 660199140